1. Besichtigung – Tag 2 – 23 angewiesene Hengste

Folgende 23 Hengste wurden heute in die 2e Besichtigung weitergewiesen:

Theunis v.d. Toarnwerterleane (Anders 451 x Hinne 427)
Tarok Ellemose (Anders 451 x Anton 343 P)
Tjitte fan Sinserhûs (Andries 415 x Jasper 366 P)
Thijs fan ‘e Feart (Andries 415 x Beart 411 P)
Urbanis K. (Andries 415 x Rindert 406)
Theun fan Henswoude (Jisse 433 x Heinse 354 P)
Ulrick J.H. (Norbert 444 x Dries 421)
Valko ‘fan Vels’ (Norbert 444 x Haitse 425)
Versace birkemose (Norbert 444 x Jasper 366 P)
Viktor D. (Norbert 444 x Piter 312)
Tabe fan de Tibsterwei (Reinder 452 x Folkert 353 P)
Tjalbert (Reinder 452 x Jakob 302)
Teunis van de Damsingel (Reinder 452 x Leffert 306 P)
Valliant S. (Sjouke 435 x Lolke 371)
Titus fan ‘e Oasterein (Thorben 466 x Oege 267)
Ties Bel (Thorben 466 x Onne 376)
Titan van de Anne Hoeve (Thorben 466 x Onne 376)
Tiemen fan Meren-State (Thorben 466 x Tsjalke 397)
Trend van de Noeste Hoeve (Thorben 466 x Bente 412)
Tinus (Tsjalle 454 x Sjaard 320)
Tieme van visser (Take 455 x Maurus 441)
Thijs van de Banhoeve (Take 455 x Gradus 365)
Troy fan ‘Bosksicht’ (Tonjes 459 x Doaitsen 420)

grafik-1e-bes-tag-2-m-erg

grafik-1e-bes-gesamtstand-tag-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s